Homemesh 居家市集

甲種防火門

       

                   
商品實績名稱
甲種防火門                        商品實績編號
11/10/9/8商品實績介紹
承坤防火門企業社,經濟部標準檢驗局合格防火門廠,f120A標準檢驗局合格、f60A標準檢驗局合格、f60B標準檢驗局合格等建築用防火門                        
品牌: 產地:
型號: 顏色:
商品規格: 價格: 0


資料來源:承坤防火門企業社 、網址: http://www.shchih.com.tw、Email : shchih581011@gmail.com、電話 : 04-25606002、傳真 : 04-25691738、地址 : 台中市大雅區二和里學府路99巷18號1樓

Q.V Q.V
21月前,發表於 門窗外牆
訪客請先登入

Facebook 留言