Homemesh 居家市集

雷射傳真複合機

特點:自動進紙 

功能:列印/掃描/影印/傳真 

連線:USB 

列印解析度:2400x600dpi 

A4列印速度:24ppm 

掃描解析度:600x2400dpi(ADF掃描600x600dpi) 

記憶體:16mb 

進紙匣:250頁、35頁ADF自動進紙 

碳粉匣:碳粉匣、感光鼓分離式 

螢幕:2行LCD螢幕 

其他:PC傳真 適

用耗材:4140250-副廠碳粉TN-450、4140249-副廠碳粉TN-42

品牌: 產地:
型號: 8101MFC7360 顏色:
商品規格: 價格: 0


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email