Homemesh 居家市集

自動門

平時         

           同一班橫拉自動門,人員進出時,門是自動開關。         

           大型貨物進出時         

           按下按鈕,使門是自動保持全開後,再將推門扇及自動門扇推開,形成90度開型態。         

           全開        

           門扇90度全開後,形成加大的進出空間,使貨物能輕易流出。        


品牌: 鄭懿 產地:
型號: 橫拉九十度開自動門 顏色:
商品規格: 價格: 0


訪客請先登入

Facebook 留言