Homemesh 居家市集

林內-炊飯專用鍋

*RTR-500D (美食家爐頭專用5人份炊飯鍋) 需搭配美食家功能瓦斯爐 

*RTR-300D1 (美食家爐頭專用3人份炊飯鍋) 需搭配美食家功能瓦斯爐

*RTR-20IGA (RS71W5ALR2-SRTR專用炊飯土鍋) 2.5人份

產品規格:

擷取.JPG

品牌: 林內 產地:
型號: RTR系列 顏色:
商品規格: 價格: 0


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email