Homemesh 居家市集

及福建設及福千江月-後施工門框


門框:冰片木實木|漆胡桃色|90X230x12.8x3.9 cm|無線版|輕隔間10.4 cm|後施工門框            


門扇:實心木門|夾板面貼胡桃木皮|90x230x4 cm|內角材排三空一|造型二直溝|溝底三面貼皮|木皮封邊|平板百葉            


五金:聯興 LS-901         


發包方:    及福建設


地點: 及福千江月 施工項目: 後施工門框
施工工法: 後施工法 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email