Homemesh 居家市集

立邦淨味全效 分解甲醛 平光內牆乳膠漆

不含甲醛、吸附分解甲醛並分解成水分子
無添加香精『真淨味』                                
超低氣味塗刷後即可入住
彈性漆膜、彌蓋細小裂紋、業界塗刷面積最多


品牌: 產地:
型號: 顏色:
商品規格: 價格: 0


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email