Homemesh 居家市集

昇陽建設八里昇陽九樂-後施工門框

門框:夾板門框|面貼白橡木皮|90X210x(11+3)x3.6 cm|雙線版|輕隔間10.4 cm|後施工門框            


門扇:實心木門|面貼白橡木皮|90x210x3.3 cm|內角材排三空一|造型2+7|溝縫油漆|木皮封邊|一般百葉            


五金:聯興ls-902 分離式水平鎖            


地點: 施工項目:
施工工法: 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email