Homemesh 居家市集

日礦金屬日商藤田龍潭廠房-後施工門框

門框:相思木集成材|面貼白橡木皮|80X220x(8.9+3)x3.4 cm|雙線版|輕隔間8.9 cm|後施工門框            

門扇:實心木門|面貼白橡木皮|80x220x3.3 cm|內排蜂巢紙|造型2+7、鑲玻璃|溝底油漆|實木封邊| 加平板百葉            

五金:加安 Lf603U + DA61            


地點: 施工項目:
施工工法: 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email