Homemesh 居家市集

立鑫建設桃園麗園道-前施工門框

門框:冰片木實木|漆柚木色|90X210x15.8x3.9 cm|無線版|紅磚牆13 cm|前施工門框            

門扇:南洋檜木實木門|漆柚木色|90x210x3.3 cm|造型橫五肚|一般百葉            

五金:東隆TC1osoo            


地點: 施工項目:
施工工法: 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email