Homemesh 居家市集

長耀建設內湖豁達達禮-後施工門框

門框:冰片木實木|漆胡桃色|90X230x(8.7+3)x3.9 cm|雙線版|輕隔間            

             8.7 cm|後施工門框            

門扇:南洋檜木實木門|漆胡桃木色|90x230x3.3 cm|造型橫五肚|            

             一般百葉            

五金:東隆 tc1-0s00            


地點: 施工項目:
施工工法: 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email