Homemesh 居家市集

旺洲建設林口雲品-前施工門框

門框:冰片木實木|漆胡桃色|90X220x15.8x3.9 cm|無線版|紅磚牆13 cm            

         |前施工門框            

門扇:南洋檜木等厚實木門|漆胡桃色|90x220x3.3 cm|造型一大肚崁鋁條            

         |專利n字透氣孔            

五金:東隆日規水平鎖JB10S82+輔助鎖LJ20s10            


地點: 施工項目:
施工工法: 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email