Homemesh 居家市集

力麒- 縉紳

■ 業 主:力麒建設股份有限公司            

■ 營造廠:力拓營造股份有限公司            

■ 窗 型:YRB-70/100系列 ● 通風門            

               氣密門 ● 格柵            


地點: 施工項目:
施工工法: 完工時間:
金額: 0 萬 其他說明:


訪客請先登入

Facebook 留言

Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email