it! ISH 2013 新品

  • it! ISH 2013 新品
  • it! ISH 2013 新品
  • it! ISH 2013 新品
  • it! ISH 2013 新品

it! ISH 2013 新品

品牌: it! 商品規格: 長:60 寬:130
型號: 價格:

柔和幾何形狀浴室系列it!, 為所有浴室帶來清新的現代感
柔和現代的產品範圍,包括對稱和非對稱的面盆,隨著匹配的浴室家具和照明鏡,都可以不同的方式結合,1300mm寬並且有著延續性臉盆的設計格外醒目。


訪客請先登入
Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email