CH-937 F/B隔音氣密推開(射)窗

  • CH-937 F/B隔音氣密推開(射)窗

CH-937 F/B隔音氣密推開(射)窗

品牌: 商品規格:
型號: 價格:

品名
型號
料寬
(mm)
水密性
(kgf/m2)
氣密性
(m3/hr.m2)
隔音性
(CNS 等級)
強度性
(kgf/m2)
入門窗型CH-836 A/B                            8035825360
CH-850B & 850AT-B                            8050 - 752 & 125 ~ 35360
一般窗型CH-860B & 860AT-B                            801002 & 125 ~ 35360
CH-861B & 861AT-B                            801002 & 125 ~ 35360
CH-960B & 960AT-B                            901002 & 125 ~ 35360
CH-1260D &1260AT-D                            1001002 & 125 ~ 35360
CH-1261D &1261AT-D                            1001002 & 125 ~ 35360
(室內紗窗)                            CH-862B & 862AT-B                            801002 & 125 ~ 35360
CH-863B & 863AT-B                            801002 & 125 ~ 35360
CH-1060B &1060AT-B                            1001002 & 125 ~ 35360
高性能窗型
CH-837B & 837AT-B                            801302 & 125 ~ 45360
CH-937B & 937AT-B                            901302 & 125 ~ 45360
CH-1037B &1037AT-B                            1001302 & 125 ~ 45360
CH-918B & 918AT-B                            90150125 ~ 45450
CH-1218B &1218AT-B                            100150125 ~ 45450
CH-1219B &1219AT-B                            100150125 ~ 45450
(室內紗窗)                            CH-1018B &1018AT-B                            100150125 ~ 45450
CH-1019B &1019AT-B                            100150125 ~ 45450
格子窗CH-1028AT-B                            100180125 ~ 45550
CH-1360 AT-D                            130180125 ~ 45550
CH-1337B &1337AT-B                            1301802 & 125 ~ 45550
其 它CH-102F/G                            100158_280
CH-103G                            100158_280
CH-106G                            100158_280
CH-120F/G                            120158_280
CH-836F                            801002_360
CH-836L                            80____
 註:搭配不同種類及厚度的玻璃會影響其隔音性能,25等級、30等級、35等級、40等級、45等級            訪客請先登入
Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email