eco 臉盆用單槍伸縮龍頭

  • eco 臉盆用單槍伸縮龍頭

eco 臉盆用單槍伸縮龍頭

品牌: TOTO 商品規格:
型號: TLNW32AEF 價格:

  • 單手即可輕易操縱           

  • 有泡沫濾網,防止水花飛濺淋濕檯面           

  • 高級的金屬把手,實現優雅操作性           

  • 按壓式拉桿,輕鬆開閉止水栓           

  • 材質採低鉛處理技術,讓您安心使用           

  • 取得台灣省水標章認證


訪客請先登入
Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email