臉盆用單槍龍頭

  • 臉盆用單槍龍頭

臉盆用單槍龍頭

品牌: TOTO 商品規格:
型號: TTLR302FVC 價格:

  • 簡約優美曲線設計,平面與線條的完美結合

  • 出水角度可調整

  • 操作簡單,使用方便訪客請先登入
Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email