ccHDtv高清硬盤錄像機

  • ccHDtv高清硬盤錄像機

ccHDtv高清硬盤錄像機

品牌: 商品規格:
型號: TPH-HDR040 價格:

特徵: 

1.  4/16通道全高清1080P單機實時記錄儀 

2.  H.264壓縮 

3. 無需更換現有的同軸電纜 

4. 安裝範圍超過1000米無中繼器 

5. 通過一條同軸電纜迴路鏈接多達48個攝像頭 

6. 通過星型,總線和環部署設置的高彈性 

7. 符合ccHDtv規範


訪客請先登入
Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email